top of page
New Project.png

รถตัดอ้อยจากประเทศบราซิลเป็นรถตัดอ้อยมือสองที่ใช้งานได้ เริ่มต้นจำหน่ายเมื่อปี 2010 จนถึงปัจจุบันได้ขายรถตัดอ้อยมือสองจากประเทศบราซิลไปแล้วจำนวน 200 คัน กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาล เช่น มิตรผล ลินน์ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ ไทยเพิ่มพูน น้ำตาลปราณบุรี และชาวไร่อ้อย เรายินดีให้ความช่วยเหลือ/ปรึกษา ให้สามารถกู้เงินผ่าน ธกส. ได้ 

  • Facebook

เป็นแบรนด์ต่อไป

หากคุณต้องการเป็นแบรนด์ต่อไปของเราที่จำหน่ายในประเทศไทยและประสบความสำเร็จทางการตลาดอย่างมาก โปรดติดต่อเรา

bottom of page