top of page

รถตัดอ้อยจากประเทศบราซิลเป็นรถตัดอ้อยมือสองที่ใช้งานได้ เริ่มต้นจำหน่ายเมื่อปี 2010

จนถึงปัจจุบันได้ขายรถตัดอ้อยมือสองจากประเทศบราซิลไปแล้วจำนวน 200 คัน

กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาล เช่น มิตรผล ลินน์ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ ไทยเพิ่มพูน น้ำตาลปราณบุรี และชาวไร่อ้อย

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ/ปรึกษา

ให้สามารถกู้เงินผ่าน ธกส. ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่:
www.facebook.com/brazilharvester 

bottom of page